SCHU-Y-I-IJ-T

De Stichting verzamelt gegevens, feiten, verhalen en beelden uit het heden en verleden om uiteindelijk de geschiedenis van alle geslachten met de naam Schuyt, Schuit of Schuijt en/of namen waarin dit woord voorkomt, vast te leggen. Tevens zet zij zich in om het leggen van contacten en het onderhouden van netwerken tussen personen met deze namen te bevorderen.