Categorie: Nieuws

 

Martin Schuite postuum geridderd

Onlangs overleden Martin Schuite uit Zwartsluis alsnog geëerd met lintje:
‘Heel speciaal dat het gelukt is’. Hij wist dat hij het zou krijgen, maar hij kreeg het zelf niet meer opgespeld. Martin Schuite uit Zwartsluis is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, maar overleed voordat hij het lintje kon ontvangen.
Schuite kreeg het lintje onder meer voor zijn verdiensten voor de historie en de sport in Zwartsluis. ,,Hij was echt een man van het volk. ”Lucien Schuite beschrijft de reactie van zijn vader toen die het nieuws hoorde: ,,Daar heeft hij nog wel een klein traantje om gelaten.
” Zijn vader stond al eerder op de nominatie voor een lintje, maar kreeg het toen niet. ,,Het is heel speciaal dat het juist nu wel gelukt is. ”Schuite speelde een belangrijke rol in en om Zwartsluis. Zijn zoon merkt dat nu nog: hij moet inmiddels anderhalf uur uittrekken om naar de slager te gaan. Iedereen spreekt hem aan over zijn vader. ,,Zo kun je zien dat mijn vader
echt een man van het volk was.
”Barend Vinke, voorzitter van voetbalvereniging DESZ, was samen met zijn vrouw de initiator van het lintje voor Schuite. Vinke laat onder meer weten dat Schuite altijd aan andere mensen bleef denken, ondanks zijn eigen fysieke gesteldheid. Het echtpaar Vinke probeert elk jaar iemand voor te dragen voor een lintje. ,,Maar ik heb nog nooit voor iemand zoveel steun ontvangen als voor Martin Schuite.
”Geert Doosje, die Schuite zowel bij het voetbal als bij de historische vereniging tegenkwam, noemt hem ,,consciëntieus, iemand die altijd verantwoordelijkheid wilde dragen.”
Oorspronkelijke tekst Bram Bentheim, De Stentor.

Lintje voor Frits Schuitemaker

De heer F.J. Schuitemaker te Oosterhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Frits Schuitemaker (64) is sinds 1987 werkzaam als internist-intensivist in het Amphia Ziekenhuis
en zijn rechtsvoorgangers. Gedurende zijn aanstelling heeft hij zich ingezet als voorzitter van het
Stafbestuur, als voorzitter van de maatschap internisten en als voorzitter van
de kwaliteitscommissie. Hij heeft vele commissies in het ziekenhuis voorgezeten of mede
vormgegeven. Tevens was hij van 2010-2016 lid van de klachtencommissie.
Begin 2014 is hij gestart met het voorzitterschap van de Ziekenhuis Reanimatie Commissie
(CRAZ). Onder zijn leiderschap heeft het Amphia zich ontwikkeld tot een modern ziekenhuis
waarbij resultaat gestuurd getraind en geëvalueerd wordt op het gebied van Basic Life Support
(BLS) en Advanced Life Support (ALS). Tevens heeft hij de Post Intensive Care poli opgezet
hetgeen tot op heden als zeer waardevol wordt omschreven. Onder zijn supervisie worden jaar
na jaar tientallen zorgprofessionals getraind om in geval van nood direct op te treden.
Daarnaast heeft hij gedurende 11 jaar, als een van de eerste in Nederland, een
avondpolikliniek opengesteld om mensen die zich inzetten als mantelzorger de ruimte te bieden
om buiten hun werktijden ondersteuning te bieden bij medische afspraken. Hij zet zich verder in
op het gebied van het onderwijs. Hij is een veelgevraagd spreker op onderwijsmomenten binnen
het ziekenhuis en in het land. Van 1995 tot 2007 was hij bestuurslid van de Nederlandse
Internisten Vereniging en van 2006 tot 2016 was hij actief voor de Nederlandse Vereniging voor
Intensive Care. Sinds 2013 is hij voorzitter van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland in
Urk en sinds 2014 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis.
Tenslotte is hij sinds 1997 als vrijwilliger betrokken bij de Oosterhoutse Nieuwjaarsrevue en het
Schuifrevuetje.
Bron: Orts – Oosterhoutse Radio & Televisie Stichting

Schuitemaker vaccin

Op 11 maart 2021 volop in het nieuws. Hier de weergave van de cover van het AD. Hanneke Schuitemaker had met haar team een vaccin ontwikkeld tegen Covid-19 en dat werd op deze dag goedgekeurd voor gebruik. Straks kunnen alle Schuit-en worden gevaccineerd met een spuitje van een Schuitemaker.

Lintje voor Dennis Schuijt (HE)

6543 HE Dennis-Schuijt

Wijk aan Zee – De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft afscheid genomen van schipper Dennis Schuijt.
De 43-jarige Wijk aan Zeeër verlaat met zijn partner Joyce rond de jaarwisseling ons land, hij gaat werken in Singapore.
Bij zijn afscheid van de KNRM ontving hij zaterdagmiddag een Koninklijke onderscheiding.
Een lintje krijgen, dat was voor Dennis Schuijt de kroon op zijn werk.
Vanaf zijn twintigste levensjaar is hij actief voor het KNRM-station in Wijk aan Zee, dertien jaar geleden werd hij er plaatsvervangend
schipper en inmiddels is hij enkele jaren de vaste schipper van de ploeg.
Onlangs kreeg hij echter van zijn werkgever de vraag om na te denken over een overplaatsing naar Singapore.
Dennis en Joyce spraken hier uitgebreid over en besloten op het aanbod in te gaan. Dat heeft echter wel als consequentie dat hij zijn
vrijwilligerswerk voor de KNRM moest beëindigen. Een lintje? Nee, dat zat er niet in, zo kreeg hij zaterdagmiddag te verstaan.
Hij was immers ‘pas’ 23 jaar actief voor de organisatie en een lintje krijg je pas vanaf 25 dienstjaren.
Wel hingen al zijn collega’s hem, als blijk van waardering, ieder een chocolade medaille om.
Toen hij eenmaal was behangen met een groot aantal van die medailles vroeg burgemeester Martijn Smit het woord.
Hij richtte het woord tot Dennis en nam in vogelvlucht diens carrière binnen de organisatie door; 255 reddingsacties,
waarbij in totaal 307 mensen en 4 dieren veilig aan wal werden gebracht. Zijn collega’s omschrijven Dennis Schuijt als
buitengewoon professioneel en gedreven. Een brief, die de burgemeester ontving van Havenclub Amsterdam,
bevat eveneens lovende bewoordingen over Schuijt. Uiteindelijk dus toch een lintje:
Dennis Schuijt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Bron: Heemskerkse Courant / De Beverwijker 24 november 2017

 

NS arrangement 8 april 2017

Speciaal reisarrangement voor bezoek aan Castricum
Het programma staat op de frontpagina van deze site en is ook vermeld onder EVENEMENTEN
We hebben onderzocht of het mogelijk is goedkoop per trein onze bijeenkomst in Castricum te bezoeken.
Dat blijkt mogelijk. Als u voornemens bent per trein te reizen en een retour hoger uitkomt dan Euro 15,– wordt het interessant.
Bij aanmelding van 4 personen wordt de prijs Euro 13,75 per retour en dit kan zelfs Euro 7,– worden bij 10 aanmeldingen.
Zie staffel onderaan.
Hoe gaat dit werken:
U meldt zich aan VOOR zondag 2 april per mail bij jan@schuit.info
In deze mail dienen de volgende gegevens te staan PER PERSOON:
Voorletters en naam
Geboortedatum
Op maandag 3 april boeken wij de kaarten bij de NS en krijgt U een mail van ons wat het uiteindelijke bedrag van het treinkaartje is.
Dit bedrag maakt u per omgaand over op rekening NL82 INGB 0005 043 902 met vermelding van Trein Castricum en het aantal personen.
Uiterlijk donderdag 6 april krijgt u de kaarten dan per mail toegestuurd.
Bij de reis naar Castricum moet u zich kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Prijs per retour bij
4 personen Euro 13,75 per kaart
5 personen Euro 11,50 per kaart
6 personen Euro 10,00 per kaart
7 personen Euro 8,93 per kaart
8 personen Euro 8,13 per kaart
9 personen euro 7,50 per kaart
10 of meer personen Euro 7,00 per kaart
In feite betekent dit dat het interessant is voor alle stations ten zuiden van Amsterdam.
Let wel: Aanmelding betekent een verplichte afname van de kaart of kaarten.!