Lintje voor Frits Schuitemaker

De heer F.J. Schuitemaker te Oosterhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Frits Schuitemaker (64) is sinds 1987 werkzaam als internist-intensivist in het Amphia Ziekenhuis
en zijn rechtsvoorgangers. Gedurende zijn aanstelling heeft hij zich ingezet als voorzitter van het
Stafbestuur, als voorzitter van de maatschap internisten en als voorzitter van
de kwaliteitscommissie. Hij heeft vele commissies in het ziekenhuis voorgezeten of mede
vormgegeven. Tevens was hij van 2010-2016 lid van de klachtencommissie.
Begin 2014 is hij gestart met het voorzitterschap van de Ziekenhuis Reanimatie Commissie
(CRAZ). Onder zijn leiderschap heeft het Amphia zich ontwikkeld tot een modern ziekenhuis
waarbij resultaat gestuurd getraind en geëvalueerd wordt op het gebied van Basic Life Support
(BLS) en Advanced Life Support (ALS). Tevens heeft hij de Post Intensive Care poli opgezet
hetgeen tot op heden als zeer waardevol wordt omschreven. Onder zijn supervisie worden jaar
na jaar tientallen zorgprofessionals getraind om in geval van nood direct op te treden.
Daarnaast heeft hij gedurende 11 jaar, als een van de eerste in Nederland, een
avondpolikliniek opengesteld om mensen die zich inzetten als mantelzorger de ruimte te bieden
om buiten hun werktijden ondersteuning te bieden bij medische afspraken. Hij zet zich verder in
op het gebied van het onderwijs. Hij is een veelgevraagd spreker op onderwijsmomenten binnen
het ziekenhuis en in het land. Van 1995 tot 2007 was hij bestuurslid van de Nederlandse
Internisten Vereniging en van 2006 tot 2016 was hij actief voor de Nederlandse Vereniging voor
Intensive Care. Sinds 2013 is hij voorzitter van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland in
Urk en sinds 2014 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis.
Tenslotte is hij sinds 1997 als vrijwilliger betrokken bij de Oosterhoutse Nieuwjaarsrevue en het
Schuifrevuetje.
Bron: Orts – Oosterhoutse Radio & Televisie Stichting
Reageren is niet mogelijk