Aantallen wereldwijd

Met hoeveel zijn wij?

Al eerder hebben we cijfers vermeld op basis van de volkstellingen. Deze zijn inmiddels al 50 of 75 jaar oud. Er is een site sinds 2012 die mogelijk wat actuelere cijfers geeft en ook van over de gehele wereld. Deze site forebears.io levert niet alleen aantallen, maar ook de voornaamste landen waar de naam voorkomt. Dit levert de volgende informatie op in 2023:

Schuit2360  
Schuijt766  
Schuyt350  
Totaal 3476Nederland als meest voorkomend land
    
Schuytt en Schuitt55 alleen in de Verenigde Staten
Schuid en Schuidt9 alleen in Brazilië
Schuijts en Schuyts27 alleen in België
Schuitz17 in Venezuela en de Verenigde Staten. Waarschijnlijk gaat het
   hier om een verschrijving van de naam Schulz
Schuiten384 meest in Nederland
Schuyten385 meest in België , sommigen van Nederlandse afkomst
Totaal 769 
    
Schuitema1672 meest in Nederland maar ook veel in de Verenigde Staten
Scuitema1 Verenigde Staten
Schuytema14 Verenigde Staten
Totaal 1687 
    
Schuiteboer110 Nederland en de Verenigde Staten
Schuiteman526 Nederland en de Verenigde Staten
Schuitman159 Nederland en de Verenigde Staten
Schuitmann10 Nederland, in 1 zelfde familie
Totaal 169 
    
Schuitemaker1634 Nederland
Schuijtemaker23 Nederland
Schuytemaker6 Nederland
Schuitenmaker61 Nederland
Totaal 1724 
    
Schuitmaker189 Nederland
Totaal 189Bij een aantal takken wordt dit later Schuitemaker
    
Verschuijten52 Nederland
Verschuyten10 Nederland
Totaal 62 
    
Van der Schuit323 Nederland
Van der Schuijt2 Nederland
Van der Schuyt41 Nederland
Totaal 366 
    
Schuitevoerder69 Nederland en de Verenigde Staten
Totaal 69 
    
Lasschuit218 Nederland
Lasschuyt74 Nederland
Lasschuijt77 Nederland
Totaal 369 
    
Vanschuytbroeck3 België
Totaal 3 
    
Beschuyt146 België
Beschuijt2 België
Totaal 148 
    
Schuytjens2 België
Totaal 2 
    
Schuiterd38 Nederland
Schuitert185 Nederland
Totaal 223 
    
Schuitvlot39 Nederland
Schuijtvlot11 Nederland
Schuytvlot25 Nederland
Totaal 75 
    
Schuiter2 Nederland, Waarschijnlijk Schuitert
Totaal 2 
    
Schuyter7 België
Deschuyter207 België
Deschuytter300 België
Deschuijter1 België
De Schuyter16 België
De Schuytter5 België en Frankrijk
Totaal 536 
    
Deschuyteneer+Deschuytner+   
Deschuytere+Overige1065 Meest in België
Descutner70 Verenigde Staten
Totaal 1135 

Ons werkgebied behelst dus total 11.748 zeg maar 12.000 personen.