Geslachten

Bij de volkstelling in 1947 lagen de verhoudingen tussen de namen als volgt:
(De schrijfwijze kan ook met een Y of een IJ zijn bij de meeste namen)

Naam Aantal Percentage
Schuit 1606 33,3
Schuitemaker 953 19,8
Schuitema 702 14,5
Van der Schuit 297 6,1
Schuiten 273 5,6
Schuite 226 4,7
Lasschuit 172 3,7
Schuitert/d 165 3,4
Schuitmaker 130 2,7
Schuiteman 90 1,9
Schuitman 69 1,4
Verschuijten 59 1,2
Schuitvlot 54 1,1
Schuiteboer 25 0,5
Schuitevoerder 4 0,1
Totaal 4825 100In Amerika wonen meer mensen met de namen Schuiteman, Schuitman,
Schuiteboer en Schuitevoerder als in Nederland.

In België vinden we namen als Beschuyt, Schuyten, Deschuytere, Schuytenaar, Schuyts, etc.
Hiervan hebben we nog onvoldoende gegevens over hoeveel personen het gaat.