De Stichting

De Stichting SCHU-Y-I-IJ-T is opgericht in Bunschoten op 8 juni 1985 en notarieel vastgelegd en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr. S189122.

De naam van de Stichting is gekozen omdat de naam op 3 manieren geschreven kan worden (Schuyt, Schuit en Schuijt) en dit ook vaak als zodanig binnen de verschillende families of geslachten gebeurt of gebeurde.

Daar het bijeenbrengen van familiegegevens veel persoonlijke zaken bevat, is een oplossing gezocht hiermee goed om te gaan. De Stichting heeft daarvoor een privacy reglement opgesteld en dit gedeponeerd bij de Registratiekamer in Den Haag onder nr. P-0019774..

Oorspronkelijk waren de activiteiten primair gericht op de namen Schuyt – Schuit – Schuyt. Maar sinds een aantal jaren is dit uitgebreid met alle namen waarin het woord Schuit zit.
De Stichting gaf tot eind 2023 een kwartaalblad uit en vanaf 2024 wordt dit een Nieuwsbrief.
Ook werd er eens per jaar een bijeenkomst georganiseerd en of dit in de toekomst ook nog zal zijn wordt nog onderzocht.

Tevens is stichting SCHU-Y-I-IJ-T te vinden op Facebook (www.facebook.com/stichting.schuyiijt) en Twitter (@schuyiijt).