De Stichting

De Stichting SCHU-Y-I-IJ-T is opgericht in Bunschoten op 8 juni 1985 en notarieel vastgelegd en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr. S189122.

De naam van de Stichting is gekozen omdat de naam op 3 manieren geschreven kan worden (Schuyt, Schuit en Schuijt) en dit ook vaak als zodanig binnen de verschillende families of geslachten gebeurt of gebeurde.

Daar het bijeenbrengen van familiegegevens veel persoonlijke zaken bevat, is een oplossing gezocht hiermee goed om te gaan. De Stichting heeft daarvoor een privacy reglement opgesteld en dit gedeponeerd bij de Registratiekamer in Den Haag onder nr. P-0019774..

De activiteiten richten zich primair op de namen Schuyt – Schuit – Schuyt. Ook is er veel verzameld over Van der Schuit.
Van alle overige namen waarin ‘Schuit’ voorkomt, zoals Schuite, Schuitemaker, Schuitvlot, Schuiteman, Schuiten, Lasschuit, etc. worden gegevens verzameld en wordt gezocht naar medewerkers binnen deze geslachten voor een verdere uitwerking.

De Stichting geeft een kwartaalblad uit en houdt eens per jaar een bijeenkomst.

Tevens is stichting SCHU-Y-I-IJ-T te vinden op Facebook (www.facebook.com/stichting.schuyiijt) en Twitter (@schuyiijt).