Andere namen

SCHUITE
De naam die het dichtst bij Schuit komt en ook 2 raakvlakken heeft.
In 1947 telde ons land 226 personen met de naam SCHUITE en in 2007 waren dit er 322. Er zijn twee stambomen. De grootste stamboom begint in Zuidveen, Overijssel. Waarschijnlijk danken ze de naam aan hun beroep van veenschipper. De Zwolsche Schuit-en (code ZW) behoren ook tot deze stamboom. Als Jacob SCHUITE in 1820 in Zwolle met Antje de Vries trouwt, krijgen hun kinderen de naam SCHUIT. Als Meine SCHUITE in 1904 naar Amerika emigreert, krijgen hij en zijn kinderen daar de naam SCHUIT en soms ook SCHUITT.
Deze stamboom SCHUIT (code ME) is dus pas ruim 100 jaar oud en in Amerika woonachtig. Een tweede stamboom begint in Zeeland. De voornaam Iman is daar bijzonder in. Er zijn nog maar een handje vol personen van dit geslacht in leven en ze hebben de code SX
SCHUITEMAKER
Ook zijn hier een aantal schrijfwijzen van de naam. Heden ten dage is dit voornamelijk Schuitemaker, maar ook Schuijtemaker en Schuytemaker komen voor. Ook nog een enkele Schuitenmaker. In het verleden zagen we ook schrijfwijzen als Schuijtemaecker. Schuitmaker komt ook voor. Voorts zijn er nog dubbele namen als TUYL SCHUITEMAKER en SCHUITEMAKER HOUTLOSSER
De naam vinden we in Noord-Holland, Friesland en in de Acherhoek. Een paar groten en veel kleine stambomen. In 1947 waren er 1068 personen en in 2007 totaal 1612 personen met deze naam. Daarnaast wonen er nog een aantal in het buitenland. Er zijn een aantal raakvlakken. De codes AA en LS beginnen als Schuitemaker en later wordt de naam Schuit.
Een aantal geslachten hebben al een code.
SCHUITMAKER
Een geslacht dat zijn oorsprong vindt in Friesland.
In 1947 waren er 130 personen met deze naam en in 2007 totaal 171.
Dit is wel een vertekend beeld omdat er in een aantal gevallen de naam is overgegaan in Schuitemaker.
SCHUITERT
De naam is soms ook Schuiter, Schuijtert of Schuiterd. In principe is dit één geslacht dat haar oorsprong vindt in de Achterhoek. In 1947 telde ons land 165 personen met deze naam en in 2007 waren dat er 223
SCHUITEMA
Een naam die zijn oorsprong vindt in het noorden van Nederland in de provincies Groningen en Friesland. Het waren schippers en schuitenmakers.
In 1947 waren er 700 Schuitema’s en in 2007 waren dat er 1007, waaronder 2 mensen met de naam SCHUITEMA MEIJER.
Omdat de naam afstamt van een beroepsnaam, zijn er ongeveer 15 verschillende stammen. In de tweede helft van 1800 zijn veel
Schuitema’s naar Amerika vertrokken en een paar naar Zuid-Afrika. In Amerika inmiddels honderden Schuitema’s.
SCHUITEN
Ons land kende in 1947 totaal 273 personen met deze naam en in 2007 waren dat er 344. Zo goed als iedereen schrijft de naam als SCHUITEN.
De in ons land wonende Schuiten komen uit 2 stambomen. De een uit Groningen en andere uit Zandvoort. Verder is er nog een Dortse stamboom.
Hiervan leven er nog een paar nazaten in het buitenland. Het ziet er naar uit dat de stambomen uit Dordrecht en Groningen hun oorsprong
hebben in de Meijerei van Den Bosch. Ook in Belgie komt de naam voor. Een aantal behoort tot de Groningse stamboom.
Er is ook een stamboom SCHUYTEN en deze vindt haar oorsprong in Belgisch Limburg en is mogelijk zo nog verwant aan de Nederlandse,
want geografisch liggen de stambomen dicht bij elkaar. In Amerika wonen ook nog een aantal SCHUITEN.
Deze zijn van Belgische en Zandvoortse oorsprong. Er is ook nog een uitgestorven kleine Friese stamboom.
Deze is mogelijk een tak van de Groningse stamboom.
We hebben de Nederlandse stambomen grotendeels uitgezocht.
VAN DER SCHUIT
Ons land telde in 1947 totaal 297 personen met deze naam en in 2007 waren dat er 358. In Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië wonen er ook nog enkelen.
Opvallend is dat de oorsprong van de naam maar in 2 provincies te vinden is. Zuid-Holland en Friesland.
Het grootste geslacht is afkomstig uit Werkendam. Dit is uitgezocht en gepubliceerd door Jan van der Schuit uit Heiloo. Bij dit geslacht komt ook de schrijfwijze met IJ en Y voor, al schrijft het overgrote deel de naam met een UI. Er is ook een uitgestorven geslacht met als oorsprong Schipluiden, tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk is er een relatie met Werkendam. Verder een uitgestorven geslacht dat begint in Alkmaar, maar is zeer waarschijnlijk ook afkomstig uit Zuid-Holland en heeft mogelijk een raakvlak met een van de twee andere stambomen uit die provincie.
In Friesland  vinden we 6 stambomen met de naam Van der Schuit.  Altijd geschreven met een UI. De naam wordt daar pas in 1811 ingevoerd. Eén geslacht is uitgestorven.
Er is één geslacht Schu-y-i-ij-t met een raakvlak. De nazaten van de componisten Floris en Cornelis Schuijt noemen zich Van der Schuijt. Ook dat speelt zich af in Zuid-Holland.
SCHUITMAN
Een klein geslacht afkomstig van de Zuid-Hollandse eilanden. In 1947 telde dit geslacht 69 personen en in 2007 was dit teruggelopen tot 61 personen. Verder is er ook de dubbele naam VAN DORP SCHUITMAN.
We hebben een redelijke hoeveel gegevens van dit geslacht.
SCHUITEMAN
Deze naam kent zijn oorsprong op de Veluwe. Het is één geslacht. Opvallend is de stijging van het aantal personen met deze naam tussen 1947 (90 personen) en 2007 (199 personen). Waar de meeste andere geslachten slecht enkele procenten stijgen, is er hier meer dan een verdubbeling. Er wonen ook veel mensen met de naam SCHUITEMAN in Amerika. Bij een gezin vergeet men de laatste N en zij gaan verder als Schuitema
SCHUITE(N)VOERDER
Een Joods geslacht uit Amsterdam. Naast Schuitenvoerder was men ook actief op kermissen. De Tweede Wereldoorlog heeft zijn invloed gehad
op dit geslacht en na de oorlog zijn de nodige personen vertrokken naar Amerika en Zuid-Afrika. In 1947 kende ons land 43 personen
met deze naam en hetzelfde aantal in 2007.
SCHUITVLOT
De naam wordt ook met Y en IJ geschreven. Het gaat hier om één geslacht met als oorsprong Zeeland. Er zijn in de loop van de tijd een aantal naar Amerika vertrokken. Er waren in 1947 slechts 54 personen met deze naam.
In 2007 waren dat er nog maar 51.
LASSCHUIT
De naam wordt ook met Y en IJ geschreven. Het gaat hier om één geslacht met als oorsprong Aken in Duitsland. In 1642 duikt de naam dan op in Leiden. De meesten wonen nog in die omgeving en in Haarlem. In 1947 waren er 172 personen en in 2007 waren het er 210.
VERSCHUIJTEN
In 1947 telde ons land 59 personen met deze naam en uitsluitend geschreven als VERSCHUIJTEN. In 2007 waren dit er 110 en komt de schrijfwijze VERSCHUITEN ook voor. De oorsprong vinden we in Brabant in de omgeving van Sint Oederode. Het is waarschijnlijk begonnen als verschrijving van de naam VERSCHOUTEN.
SCHUITEBOER
Een uit Friesland afkomstig geslacht waarvan de oudste voorvaderen het beroep van schipper uitoefenden. In 1947 waren er 25 personen
met deze naam woonachtig in Nederland en in 2007 waren dat er 27. Er zijn in de loop der tijd nog een aantal personen van dit geslacht naar Amerika vertrokken. Daar wonen nu meer mensen met die naam als in Nederland.
BESCHUIT
In Nederland zijn er een aantal uitgestoven geslachten met deze naam. Soms is het ook BESCHUITJE. De schrijfwijze met Y en IJ komt ook voor.
We hebben 2 uitgestorven geslachten in Amsterdam die van Joodse afkomst zijn. Verder een geslacht in Purmerend en een in Enkhuizen,
welke zo goed als zeker aan elkaar verwant zijn. Verder nog enkele losse incidenten welke waarschijnlijk bij de stamboom uit Purmerend horen.
In België wonen nog ongeveer 110 personen met de naam BESCHUIJT. Daarnaast wonen er nog enkelen in Frankrijk.
De oorsprong van dit geslacht ligt in de Westhoek op de Frans-Belgische grens
SCHUITINGA
Ook SCHUITENGA. Een uitgestoven geslacht uit de buurt van Dokkum in Friesland.
VEERSCHUIT, MARTSCHUIT , HOYSCHUIJT en WURMERSCHUIT
Namen welke enkele generaties in het verleden voor zijn gekomen. De naam stond in relatie met het beroep van de personen.
SCHUYTEVAERDER.
Meestal is het een beroep dat de persoon uitvoert, maar incidenteel wordt het over 1 of 2 generaties als naam gevoerd.
Komt in verschillende schrijfwijzen voor. Komt als naam niet meer voor.
SCHUITING
We hebben 1 gezin met deze naam in Zuid-Holland gevonden. Dit is mogelijk de voorvader van het uitgestorven geslacht Schuit uit
Gouda (code RT)
SCHUYTENEER
Een in België voorkomende naam. Mogelijk zijn er verschillende geslachten.
DE SCHUYTERE
Een in België voorkomende naam. Ook als DESCHUYTERE en DESCHUYTER.
SCHOYT en SCHOYTE
Een in België voorkomende naam, waarbij dezelfde personen ook als SCHUYT worden aangeduid.

Geef een antwoord