Van der Schuit

Ons land telde in 1947 totaal 297 personen met deze naam en in 2007 waren dat er 358. In Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië wonen er ook nog enkelen.

Opvallend is dat de oorsprong van de naam maar in 2 provincies te vinden is. Zuid-Holland en Friesland.
Het grootste geslacht is afkomstig uit Werkendam. Dit is uitgezocht en gepubliceerd door Jan van der Schuit uit Heiloo. Bij dit geslacht komt ook de schrijfwijze met IJ en Y voor, al schrijft het overgrote deel de naam met een UI. Er is ook een uitgestorven geslacht met als oorsprong Schipluiden, tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk is er een relatie met Werkendam. Verder een uitgestorven geslacht dat begint in Alkmaar, maar is zeer waarschijnlijk ook afkomstig uit Zuid-Holland en heeft mogelijk een raakvlak met een van de twee andere stambomen uit die provincie.

In Friesland vinden we 6 stambomen met de naam Van der Schuit. Altijd geschreven met een UI. De naam wordt daar pas in 1811 ingevoerd. Eén geslacht is uitgestorven. De Friese geslachten zijn bijna uitgezocht. Fred van der Schuit uit Leeuwarden en Klaas van der Schuit uit Achtkarspelen houden zich hiermee bezig en er is jaarlijks uitwisseling van gegevens met onze Stichting.
Er is één geslacht Schu-y-i-ij-t met een raakvlak. De nazaten van de componisten Floris en Cornelis Schuijt noemen zich Van der Schuijt. Ook dat speelt zich af in Zuid-Holland.