Disclaimer

Stichting Schu-y-i-ij-t  heeft deze Website en de daarop aanwezige informatie met grote zorg ontwikkeld. De rechten ten aanzien van de Website en alle informatie op de site in welke vorm dan ook, behoren uitsluitend Stichting Schu-y-i-ij-t toe, tenzij anders is vermeld.

Stichting Schu-y-i-ij-t heeft veel tijd geïnvesteerd in de weergave van alle informatie en de uitstraling van de Website. De informatie op de Website wordt in principe regelmatig gecontroleerd op onjuistheden en indien nodig bevonden door Stichting Schu-y-i-ij-t herzien. Bij de invoer van gegevens of informatie door Stichting Schu-y-i-ij-t of door derden wordt grote zorgvuldigheid betracht. Stichting Schu-y-i-ij-t heeft passende maatregelen genomen om misbruik te voorkomen.

Stichting Schu-y-i-ij-t kan desondanks op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens en/of informatie op deze Website. Het is de bezoeker van deze site dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Stichting Schu-y-i-ij-t informatie, diensten of producten al dan niet samenhangend met deze Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Alle auteursrechten en databankrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Stichting Schu-y-i-ij-t . Indien een partij het voornemen heeft om al dan niet door gebruik van hyperlinks te verwijzen naar internetdomeinen en/of op enige wijze de informatie of gegevens te verbinden met geprogrammeerde instructies, waaronder doch niet beperkt tot spiders, bots of andere scripts, of te indexeren, ofwel al dan niet herhaald of systematisch gegevens op te vragen of hergebruiken van een geheel of substantieel deel van gegevens in de zin van artikel 2 Databankenwet, vraagt Stichting Schu-y-i-ij-t deze partij om onmiddellijk contact op te nemen via (email adres) met het verzoek of deze partij zich identificeert en zijn voornemens kenbaar maakt. Zonder toestemming van Stichting Schu-y-i-ij-t is het voorgaande niet toegestaan.

De Website biedt mogelijkheden voor (potentiële) Vrienden om informatie of gegevens in te voeren. Stichting Schu-y-i-ij-t is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze geplaatste informatie of gegevens die door Vrienden of door derden wordt ingevoerd. Stichting Schu-y-i-ij-t aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de Website.

Aan prijzen, datums, aanbiedingen en andere informatie die worden vermeld op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. In dit kader verwijst Stichting Schu-y-i-ij-t naar de van Algemene Voorwaarden Stichting Schu-y-i-ij-t  die integraal op deze Website van toepassing zijn.

Wanneer u technische problemen ondervindt op deze Website of vragen heeft met betrekking tot het gebruik, dan vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar (email adres) onze Servicedesk zal de vraag in behandeling nemen. Door de grote aantallen bezoekers die deze Website genereert kan het voorkomen dat de beantwoording enige tijd op zich laat wachten. Stichting Schu-y-i-ij-t vraagt hiervoor uw begrip.

© 2013 Stichting Schu-y-i-ij-t

Teksten en afbeeldingen op deze site mogen alleen worden overgenomen na schriftelijke toestemming van Stichting Schu-y-i-ij-t .