Kwartaalblad “In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje”

Voor onze vrienden verschijnt 4 maal per jaar een blad met de naam “In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje”.

Het blad verschijnt in de maanden maart, juni, september en december.

 

De uitgave is in A5 formaat en bevat 28 pagina’s met artikelen en informatie over onze naam en naamgenoten. Er wordt gestreefd naar een goede mix van artikelen uit het verleden en heden.

 

ISSN 1380-0035

 

Redactieadres

Mozartstraat 34, 3752 JP Bunschoten

Email: info@schuit.info

 

Layout

Hugo Schuit, Amsterdam

 

Eindredactie

Fanny Glaudé – Schuijt

 

Druk

Drukkerij De Bunschoter

 

Ontwerp logo
Lisette Bouman