Donateurs & vrienden

Voor onze donateurs verschijnt iedere 3 maanden een blad met de naam “In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje” .
De uitgave is in A5 formaat en bevat 28 pagina’s met artikelen en informatie over onze naam en naamgenoten. Er wordt gestreefd naar een goede mix van artikelen uit het verleden en heden.
Het uiteindelijke streven is de geschiedenis van alle geslachten te publiceren.

In principe zal dit in een apart boek gebeuren, maar dit kan eventueel ook in ons blad zijn. Inmiddels zijn er al enkele geslachten gepubliceerd, te weten: Aalsmeerse Schuit-en, Schuit van Putten en Joodse Schuit-en uit Amsterdam.

Er wordt allerlei materiaal verzameld met betrekking tot onze naam en naamgenoten. Dit archief wordt aangelegd en bewaard te Bunschoten. Dit archief is openbaar. Gegevens worden echter uitsluitend verstrekt als zij in overeenstemming zijn met ons Privacyreglement.

Men kan donateur worden door zich aan te melden bij het secretariaat in Bunschoten. De bijdrage is geheel vrij, echter gezien het werk en de kosten, lijkt ons een bijdrage van 12,50 Euro of meer per jaar redelijk.