Bestuurslid marketing gezocht


Profiel bestuurslid marketing
Taken:
Promotie van onze Stichting via onder meer sociale media
Organiseren van bijeenkomsten
Werven van adverteerders voor de website
Profiel:
Man of vrouw in de leeftijd van 18 tot 40 jaar
Bij voorkeur wonend centraal in het land
Vlot in omgang met mensen
Goede uitdrukkingsvaardigheid
Goed kunnen werken met de sociale media en computerprogramma’s
Initiatiefrijk en creatief
Periode van 3 jaar