Onderscheiding Theo Schuyt


Op donderdag 25 april j.l. is de heer Theodorus Nicolaas Maria (Theo) Schuyt onderscheiden; hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De onderscheiding is hem uitgereikt door burgemeester Van Zanen van de gemeente Amstelveen, tijdens een congres ter gelegenheid van de Dag van de Filantropie, waar tevens het boek ‘Geven in Nederland’ is gepresenteerd.
Prof. dr. Th.N.M. Schuyt is sinds 1974 verbonden aan de Vrije Universiteit en werd in 2001 bijzonder hoogleraar Filantropie, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. In 2006 werd deze bijzondere leerstoel omgezet in een vaste leerstoel Filantropische Studies.
Zijn bijzondere verdienste is het vestigen van de wetenschappelijke en ook maatschappelijke aandacht op het gebied van de filantropie. De reikwijdte van zijn activiteiten is van landelijk tot internationaal. Hij zet zijn netwerk in voor maatschappelijke veranderingen. Hij weet mensen te boeien en te binden.
In de loop der jaren heeft hij zich ingezet als onderzoeker, bestuurder en adviseur; onder andere als adviseur Gemeenschapsfondsen Amstelveen en Maastricht, adviseur VUmc Fonds en adviseur van diverse ministeries.
Ook zet hij zich in als bestuurslid van onder meer KWF kankerbestrijding, Community and Business en het centraal Bureau Fondsenwerving. Hij is voorzitter van de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed, voorzitter van het European Research Network on Philanthropy, voorzitter van de Taskforce Geven voor Weten, lid van de EFA en van Lions Club Alkmaar.

20130507-120548 Theo is in 1949 in Amsterdam geboren als zoon van Theodorus Martinus Schuyt en Alida Petronella Francisca van den Berg. Hij trouwde in 1993 met Monique Termote en zij hebben 1 zoon. Theo woont in Alkmaar en behoort tot de code HE van de Leidsendamse tak. Wij feliciteren Theo met deze mooie onderscheiding.