Schu-y-i-ij-t-en in het nieuws


In het vorige nummer maakten we melding van de eerste plaat van de groep Cosmic Carnival die in eigen beheer werd uitgegeven. Inmiddels heeft de groep van zanger en tekstschrijver Nick Schuit (VE) een platencontract getekend bij CRS en is de plaat vanaf 27 augustus 2012 in de winkel verkrijgbaar. Daarna zal de plaat in een aantal Europese landen worden uitgebracht.

Medio juli was er in de landelijke pers veel aandacht over het geven aan goede doelen. Zelfs in crisistijd blijven we hieraan geven. De grote deskundige op dit gebied, professor Theo Schuyt (HE), werd hierover geraadpleegd, onder meer door het AD.

In de Gooi- en Eemlander van 2 augustus een mooie foto van het echtpaar Bertus Stam en Bep Schuijt. Zij behoren tot de code HE en woonden ten tijde van de foto waarschijnlijk in Haarlem.