Schu-y-i-ij-t-en in het nieuws


Jan Pieterszoon Sweelinck is een van de grootste componisten van ons land. Hij leefde van 1562 tot 1621. Het is dus 450 jaar geleden dat hij is geboren en dat is herdacht met een concert op 15 oktober in het Concertgebouw in Amsterdam. Naast zijn muziek is ook muziek van tijdgenoten Jacob Obrecht en Cornelis Schuyt ten gehore gebracht. Sweelinck en Schuyt worden vaak in één adem genoemd als het om historische muziek gaat.

Een lintje voor Frans Schuijt

De Nierstichting honoreert regelmatig donoren met de uitreiking van een zilveren speld. Het is ook niet niks om een nier af te staan. Op 23 september werd ons bestuurslid Frans Schuijt (ZZ) in het zonnetje gezet en kreeg hij deze speld uitgereikt. Enige jaren geleden heeft hij een nier afgestaan aan zijn dochter Linda en die operatie is gelukkig goed geslaagd. Na de ceremonie is de familie gezellig uit bowlen geweest.

Wanda van der Schuit, dochter van Klaas van der Schuit uit Achtkarspelen, slaagde 4 oktober als docent omgangsvormen aan de NHL in Leeuwarden.

De commissie Schuyt presenteerde haar rapport op 21 september 2012 met als aanbeveling een ambtseed voor wetenschappers in te stellen. De commissie is ingesteld naar aanleiding van de fraudeaffaire van de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel. Aan het hoofd van de commissie stond Kees Schuyt (HE). Vanwege het rapport was hij ook in het journaal te bewonderen.

Bewonersinitiatieven: goed voor uw wijk!

Saamhorigheid in Vissershop

Een paar jaar geleden werd in Zaandam Zuid de arbeiderswijk Vissershop uit 1914 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Maar liefst zestig procent van de eerdere bewoners keerde terug in de wijk en sommige ‘Hoppers’ behoren al tot de vierde generatie wijkbewoners. De saamhorigheid is er groot. Dat blijkt wel uit de belangstelling voor de activiteiten in de wijk. Nieuwe en ‘oude’ Hoppers trekken daarin samen op. Het nieuwe Vissershop is in veel opzichten nog steeds een dorp. De onderlinge contacten zijn goed en het lukt snel om voor bepaalde activiteiten vrijwilligers te vinden. Zo wordt ieder jaar een kerstinstuif georganiseerd en organiseerde de bewonerscommissie een high tea en een rommelmarkt.

Op en rond het schoolplein van De Voorzaan stonden kraampjes met diverse waren. Ook kon men her en der aanschuiven aan tafels om te genieten van verschillende soorten thee, lekkere sandwiches en andere hapjes.Voor de kinderen was er een springkussen, een draaimolen en ze konden geschminkt worden. ‘Fijn dat we bij deze activiteit alle medewerking van de basisschool kregen. Het plein ligt centraal in de wijk en in de school konden we van alles voorbereiden’, aldus Marjan Schuit. ‘Bij de schoonmaakactie in het najaar kregen we eveneens medewerking van de school. Samen met de leerlingen gingen we de wijk schoonmaken. Woningcorporatie ZVH had voor alle kinderen die aan de schoonmaakactie meededen een leuk presentje geregeld. Dat werd enorm gewaardeerd.’

De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven die de wijk ten goede komen met subsidie. Per wijk is er een leefbaarheidsbudget beschikbaar, waarmee bewoners hun plannen kunnen uitvoeren.  Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet het plan bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Bijvoorbeeld doordat bewoners elkaar leren kennen tijdens de organisatie en de activiteit zelf. Marjan Schuit is een van de drijvende krachten van de activiteiten in deze wijk. Ze is van Egmondse afkomst en behoort tot de code KE.